Universaloljebrännare, spilloljebrännare 

MONIÖLJYPOLTTIMET, jäteöljypolttimet